Pocitové mapy Zjisťěte, kde se lidem ve vašem městě líbí!

Co to je?


Pocitové mapy jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí a v českém prostředí jsou využívány teprve krátkou dobu. Mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Mentální mapování a mentální mapa jsou koncepty, které hrají důležitou roli především v prvních fázích tvorby prostorových představ a informací o našem okolí.


Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace - pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.

Ukázka webové aplikaceV případě že máte zájem nasadit naši mapovou aplikaci na pocitové mapování kontaktujte nás! Současně jsme schopni provést i workshop pocitového mapování přímo v ulicích vašeho města a připravit pro vás kvalifikované výstupy.

Nebo potřebujete podobnou aplikaci např. na připomínkování návrhu ÚP, sběr prostorových podnětů od obyvatel apod.? Kontaktujte nás taky! Určitě se domluvíme. Ukládaná data jsou kompatibilní s GIS systémy.

Aktuality


Pocit nebezpečí v Olomouci

V rámci akce Noc vědců (30. 9. 2016) tvořili návštěvníci Přírodovědecké fakulty UP Olomouc pocitovou mapu města. Hlavní otázkou bylo, kde se v Olomouci necítíte bezpečně. Návštěvníci do mapy zaznačili celkem 402 míst s tím, že většina jich byla "místa, kde se bojím v noci" (70 %).


Statická mapa s výsledky

Výsledky na webové mapě

Napsali o nás


Kontaktujte nás


Oslovit nás můžete přímo na email: jirkapanek@gmail.com nebo přes kontaktní formulář: